Kinnisvaraarendus ja konsultatsioonid

Pakume oma meeskonna abi parimate kinnisvara arendusprojektide ülesleidmisel ning juba olemasolevatele kinnistutele tõhusamate arenduskonseptsioonide väljatöötamisel. Aitame nii kinnistute valiku, arenduskontseptsiooni väljatöötamise, lõppkasutajate leidmise, finantseerimislahenduse kui ka projekteerimis- ja ehitusprotsessi läbiviimisel. Tänu oma mitmekülgsele kogemusele ning kõikide projekti etappide maksumuse teadmisele ja kontrollile suudame oma kliente adekvaatselt nõustada ning luua neile tervikliku pildi projekti võimalikult varases faasis.

Meie eesmärgiks on leida ja pakkuda ainult edukaid kinnisvaraprojekte, mis käivitavad ahela, millest võidavad kõik protsessis osalejad (arendaja, kavandajad, projekteerijad, ehitajad, finantseerijad, lõppkasutajad).

Projektid

KASSI KVARTAL
KK
LA
PT
PM