Ehitusprotsess ja kõik sellele eelnev kestab ka lihtsamate projektide puhul vähemalt aasta. See on pikk ning suurt tähelepanu nõudev aeg. COMBICONi missiooniks on muuta projekteerimis- ja ehitusprotsess meeldivaks ja kasutoovaks kõigile oma Klientidele ja Partneritele.

Projekteerimine ja ehitus

Pakume projekteerimis-ehitustöövõtu raames strateegilist nõustamist. Selgitame välja Kliendi vajadused ja pakume nendele vastavat kvaliteetset ning tõhusat terviklahendust.

Projekteerimis-ehitustöövõtu meetod on meile heaks võimaluseks tuua meie kogemused ja oskused projekti juba projekteerimise faasis, et pakkuda võimalikult varakult majanduslikult otstarbekamaid lahendusi.

Kui projekteerimine on juba eelnevalt teostatud või soovib Klient selle ise tellida, siis pakume ehituse peatöövõtu teenust.

Projektijuhtimine

Projektijuhtimise lepingu puhul korraldame ja juhime avatud arvete printsiibil eelnevalt kokkulepitud projektijuhtimistasu eest kogu ehitus- ja/või projekteerimisprotsessi.