tuletõkkesektsioonide BIM osamudel

Võtsime COMBICONis projekteerimis- ja ehitusobjektides aktiivsesse kasutusse tuletõkkesektsioonide BIM osamudeli 🔥🧊🔥


See osamudel:
✅ Aitab avastada projekteerimise faasis projekteerimisvigu ja ning ennetada seeläbi ülikalleid ehitusvigu;
✅ Sunnib arhitekti ja meie projekteerimise projektijuhte ruumiliselt läbi mõtlema tuletõkke sektsioonide paiknemist ja piire;
✅ Tõhustab oluliselt infovahetust pöörates tähelepanu tuletõkkesektsioonide paiknemisele;
✅ Aitab kontrollida tuletõkkeklappide ja muu tarviliku olemasolu projektis;
✅ Muudab hoone ohutamaks.        
 ❗Kui tuletõkkesektsioonid on hoones valesti määratud või hoopis puudu, siis hoonele kasutusluba ei väljastata❗
🙏 Tuletõkkesektsioonide mudeli kasutamise idee kasutuselevõttu aitas meil lihvida TARCONi meeskond.
Kasutame töövoos BIMcollab tarkvara. #bimcollaboration #firesafety


Eelmine
Pidasime JOIKi sarikapidu!