14. juunil 2017 sõlmiti COMBICON OÜ ja Ramirent Baltics AS vahel projekteerimise ja ehituse töövõtuleping moodulhoonete tootmishoone ning hoonet ümbritsevate välisrajatiste  rajamiseks Rae tehnopargis, aadressil Gaasi tee 4 ja 6, Lehmja küla, Rae vald, Harjumaa.

Lepingu raames COMBICON OÜ poolt teostatud ehitustööd hõlmasid ca 4000 bruto m2 suuruse tootmishoone ja ligi 13 500 m2 asfaltbetoonkatendiga teede ja platside välisala rajamist.

Projekteerimine algas 2017. aasta juunis ning ehitus augusti. Valmis hoone ja platsid anti Tellijale ennetähtaegselt üle 2018. aasta jaanuaris.