30. jaanuaril 2019 sõlmiti COMBICON OÜ ja AS Rauameister vahel projekteerimise ja ehituse töövõtuleping uue tootmishoone rajamiseks aadressil Väimela alevik, Võru vald, Võrumaa.


COMBICON OÜ poolt teostatavad ehitustööd hõlmavad uue ca 4390 bruto m2 suuruse kraanadega tootmishoone rajamist. Rajatava hoone funktsioon saab olema keevitus- ja monteerimishall ning hoonet hakkavad  teenindama kokku 10 sildkraanat summaarse tõstevõimega 150 tonni (2x25T + 4x20T + 4x5T).

Projekteerimistööd algasid 2019. aasta jaanuaris, ehitustööde algus on kavandatud 2019. aasta kevadesse. Valmis hoone üleandmine Tellijale on planeeritud 2020. aasta algusesse.